©2019 // Fatahönnunarfélag Íslands 
fatahonnunarfelag@honnunarmidstod.is

GAGNLEGT

www.honnunarmidstod.is

Hönnunarmiðstöðin er kynningar- og upplýsingamiðstöð fyrir íslenska hönnun á Íslandi og erlendis. Hönnunarmiðstöðin stuðlar að framgangi íslenskra hönnuða erlendis, enda eru þar stór tækifæri fyrir íslenska hönnun og framleiðsluvörur.

www.honnunarsjodur.is

Markmið hans er að styrkja hönnuði til að koma sjálfum sér, hugmyndum sínum, vörum og verkefnum á framfæri og aðstoða við vöruþróun og markaðssetningu hérlendis og erlendis.

www.islandsstofa.is

Markmið Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða að erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Hún stendur einnig að mörgum námskeiðum og fyrirlestrum sem gagnast geta fatahönnuðum.

Ímark - félag íslensks markaðsfólks
IMPRA - Nýsköpunarmiðstöð
Business Week Online - Innovation
Einkaleyfastofan - Skráning hönnunar, vörumerkja og einkaleyfa
World Intellectual Property Organization - Hönnun, vörumerki og einkaleyfi á heimsvísu